Grommet SP Sensor Protr  PCX 125 CBU, PCX 150 CBU, Vario Techno 125 Helm In FI CBS, Vario Techno 125 Helm-In FI, Vario 125 eSP, Vario 150 eSP

Grommet SP Sensor Protr PCX 125 CBU, PCX 150 CBU, Vario Techno 125 Helm In FI CBS, Vario Techno 125 Helm-In FI, Vario 125 eSP, Vario 150 eSP

Dari Aksesoris Motor  • 

Rp 4.000
Produk tersedia

Nama Resmi Produk: Grommet SP Sensor Protr

Kode Part: 32113KWN900

Produk ini bisa digunakan oleh motor:
  • PCX 125 CBU (2010 - 2012)
  • PCX 150 CBU (2012 - 2014)
  • PCX 150 CBU K36J (2014 - 2017)
  • Vario 125 eSP K60 (2015 - 2018)
  • Vario 125 eSP K60R (2018 - Sekarang)
  • Vario 150 eSP K59 (2015 - 2018)
  • Vario 150 eSP K59J (2018 - Sekarang)
  • Vario Techno 125 Helm-In FI (2012 - 2013)
  • Vario Techno 125 Helm-In FI CBS (2012 - 2013)
    Chat dengan kami